1/10

Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy niezwłocznie!

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Sklep lokalnypatriota.pl jest własnością firmy Lokalny Patriota Andrzej Gralka

Konto bankowe: 

26 1750 0012 0000 0000 2861 4926

 

§ 2 Składanie zamówień

 

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu lub drogą mailową. 
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

Towar 

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła i jest fabrycznie nowy. 

§ 3 Koszty i termin wysyłki 

 

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2.
Towar oczekuje na realizację zamówienia przez najbliższe 3 dni robocze. Brak wpłaty oznacza anulowanie zamówienia. 
Przesyłka realizowana jest do 24 godzin od odnotowania wpłaty na podany numer konta bankowego. Przy przelewie bankowym należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Wysokość opłat uzależniona jest od wagi towaru:

do 0,35 kg -7,00 zł

0,36 - 2 kg 15,00 zł

2,01 - 5 kg - 25,00 zł

powyżej 5 kg - po ustaleniu

 

§ 4 Płatności 

 

1. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić tylko przelewem na konto bankowe sklepu. 

 

§ 5 Procedura reklamacji 

 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
 

§ 6 Zwrot pieniędzy

 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym.

 

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Data opublikowania regulaminu 1.10.2014r.